Red dit yndlingstræ

I forbindelse med Københavns Kommunes nye træpolitik indsamler vi forslag til særligt værdifulde og ikoniske træer på Nørrebro. De ikoniske træer er dem vi skal passe ekstra godt på. Der findes ikoniske træer mange steder i byen, men dem vi er særligt interesseret i er de ikoniske træer som står på kommunale arealer – altså dem langs vejene, på byens pladser, foran biblioteket eller i skolegården.

Grunden til indsamlingen af forslag til ikoniske træer er, at Københavns Kommune har mulighed for at beskytte ikoniske træer på de kommunale arealer, ved at et ikonisk træ her ikke må fældes uden politisk godkendelse i det fagudvalg, der har ansvaret for træet. Det er altså en chance for at beskytte træerne mod fældning.

Når I passerer jeres yndlingstræ vil vi derfor gerne bede jer om:

  1. At tage et billede af træet
  2. Notere et par tanker om hvorfor netop dette træ (eller trægruppe) er særlig for dig
  3. Sende det til os via mail, eller plotte det ind på Googlekortet.

E-mail: ag21.signe@gmail.com

Googlekort: http://llk.dk/ftqhlq

Nedenfor kan du se de officielle kriterier for et ikonisk træ: