Smart Miljøstation

Miljøpunkt Nørrebro er frontløber inden for affaldssortering og genanvendelse.

I marts 2013 indviede vi Smart Miljøstation i Wesselsgade med nedgravede affaldsbeholdere på fortorvet. De nedgravede beholdere på fortovet har mange fordele: De giver bedre plads i gårdene, de fjerner lugtgener, og det bliver på sigt nemmere og billigere for skraldemanden at hente affaldet. Desuden viser vores målinger, at borgerne i området er begyndt at sortere mere, og at sorteringen er renere. Det er bedre for miljøet og betyder bedre udnyttelse af affaldet som en ressource.

Der er nedsat otte beholdere i Wesselsgade med tilsvarende indkast over jorden. Her sorteres i dagrenovation, glas, pap, papir, metal og hård plast. Småt elektronik, storskrald og farligt affald bliver foreløbigt inde i gården.

Smart Miljøstation er et pilotprojekt, som Miljøpunkt Nørrebro har gennemført i samarbejde med Københavns kommune.

Kontakt:
Uffe Meulengracht
ag21.uffem@gmail.com
+45 26141307