Nørrebrosjælen

htp-vand

Nørrebro vandt i går Nordisk Ministerråds store arkitektkonkurrence for forslaget om klimasikring og omdannelse af Hans Tavsens Park og Korsgade.

Vinderforslaget foreslår lokal rensning og brug af regnvand, grøn klimatilpasning og mere biodiversitet. Hans Tavsens Park vil ændre karakter, fordi der skal være plads til 18.000m2 skybrudsvand. Det kommer vi ikke uden om. I dette forslag er de eksisterende træer forsøgt bevaret på hævede ‘øer’ og Hans Tavsens Park foreslås integreret lidt mere med Assistens Kirkegård, så den er en slags skovbryn ind mod Kirkegården. Smukt.

I forhold til hverdagslivet, så lægger vinderprojektet op til meget ambitiøse aktiviteter med børn og natur mm., hvor der kan komme nogle anderledes tilbud i parken. Den slags kræver, at der afsættes ressourcer til drift i skolerne, bemandede legepladser og andre eksisterende organisationer, så det hele ikke falder til jorden efter et par år. Det bliver en udfordring at få plads til alt det boldspil der er i dag, men der er rum til forbedringer i forslaget. Ved uddelingen lagde vi mærke til, at præmien blev givet for forslagets humanistiske tilgang og proces, hvilket i arkitektsprog betyder, at menneskene skal høres.

Og så et stort tillykke til vinderne i Team SLA og Områdefornyelsen Indre Nørrebro, der har været sekretariat for konkurrencen. Nu har alle vi lokale aktører virkelig leveret, og så mangler vi bare at Københavns Kommune følger op og afsætter penge til at udføre projektet!

Miljøpunkt Nørrebro har deltaget i juryen for den lokale arkitektkonkurrence, der udpegede Nørrebrosjælen til den fælles-nordiske konkurrence, og så har Pop up-farmen været en del af konkurrencen og har bidraget til at inspirere og kvalificere arkitekternes forslag.