Nedgravet Miljøstation

Miljøpunkt Nørrebro er frontløber inden for affaldssortering og genanvendelse (se her).

I marts 2013 byggede vi ‘Smart Miljøstation’ i Wesselsgade med nedgravede affaldsbeholdere på fortorvet. Smart Miljøstation er et pilotprojekt, gennemført i samarbejde med Københavns kommune og gårdlaugene i området.

De nedgravede beholdere på fortovet har mange fordele: De giver bedre plads i gårdene, de fjerner lugtgener, og det bliver nemmere og billigere for skraldemanden at hente affaldet og dermed falder prisen for beboerne også (600 – 700 kr. per bolig per år).

Desuden viser vores målinger, at borgerne i området er begyndt at sortere mere, og at sorteringen er renere. Det er bedre for miljøet og betyder bedre udnyttelse af affaldet som en ressource.

Der er nedsat otte beholdere i Wesselsgade med tilsvarende indkast over jorden. Her sorteres i dagrenovation, bio, glas, pap, papir, metal og hård plast. Småt elektronik, storskrald og farligt affald forbliver i gården (og på nærgenbrugsstationen).

Smart Miljøstation nr. 2 er i december 2016 indviet i Sjællandsgade og den er afbilledet på forsiden af kommunernes fagblad (KL) her. Rigtigt mange gårde arbejder nu på at få deres egne nedgravede affaldsssytemer og vi hjælper mange med at komme i gang.

Kontakt:
Erik Jørgensen
ag21.erik@gmail.com
+45 28104755