Dieselforurening

Forurening med ultrafine sodpartikler fra diesel-køretøjer

Miljøpunkt Nørrebro har foretaget målinger på Nørrebro og Bispebjerg, som viser en meget stor forurening fra dieselkøretøjer. Vi vurderer, at der hvert år dør 100 beboere i København N-NV og hertil kommer kronisk ikke-dødelige sygdomme som astma m.m. Vi arbejder nu på at få opgraderet vores miljøzonelov, så den beskytter befolkningen bedst muligt mod dieselforurening.

Vi har bl.a. skrevet et brev til Miljøudvalget i Folketinget, som Politiken har trykt her. Flere partier i Folketinget har meldt ud, at de vil have strammet miljøzonereglerne efter vi og andre har fået frem, at forureningen er meget større end myndighederne havde erkendt.