Den Grønne Boulevard Visionsoplæg

Dette er vores visionsoplæg til en helhedsløsning for Købehavn som er sendt til alle partier. Oplægget er lavet over flere år sammen med forskellige interesserede og fagpersoner. Visionen er Den Grønne Boulevard – opkaldt efter Amager Boulevard, H.C. Andersens Boulevard og Åboulevard, hvor Ladegårds Å skal åbnes (Illustration og kort: Tredje Natur).

Den regnbuefarvede korridor viser hvordan projektet kan binde de grønne byrum sammen. Den Grønne Boulevard med Ladegårdsåen en del af vejen skal være rygraden, der binder de tværgående blå-grønne bælter – fx Grøndalsparken, den grønne cykelsti, Søerne, Havnen og voldanlæggene –  sammen på langs, så vi får en slags blå-grøn infrastruktur formet som et fiskeskelet. Den skal bruges til at dyr og mennesker kan bevæge sig rundt i byen i sunde og klimatilpassede byrum.

Tunnellen der skal være under Ladegårds Å & Den Grønne Boulevard kalder vi ‘Underboulevard’. Som miljøorganisation er vi ikke specielt glade for biltunneller, men lige netop på Den Grønne Boulevard vil der altid være så meget trafik, at vi ikke tror på en løsning uden en biltunnel. Selv med elbiler, selvkørende biler og store investeringer i offentlig transport, så vil Boulevard-strækket stadig være en massiv barriere gennem byen, som vi ikke kan være tjent med.

Underboulevard kan sammenkobles med Østlig Ringvej/Havnetunnellen, hvis den bliver til noget (det var der flertal for da vi lavede visionsoplægget). Det har fået mange til at anklage os for at støtte Havnetunnellen, men det gør vi ikke. Vi har dog en holdning om, at når Havnetunnellen undersøges, så bør man se på en fremtidssikring, så der kan tilkobles en Underboulevard-tunnel. For ellers vil man udelukke Ladegårds Å-projektet og en grøn boulevard.

Vi mener der er en chance for, at man kan se på at fremtidssikre Havnetunnellen og undgå at lave en opkørsel på Amager Fælled ved at se på de to ting i sammenhæng. Det har vi skrevet til Transportministeren, at vi ønsker at få med i forundersøgelserne. Centerleder Anders Jensen for Miljøpunkt Nørrebro er blevet interviewet til Politiken om det her.

Hvis du synes dette forslag er godt kan du også stemme det op på MagasinetKBH’s visionskonkurrence.