Pop up-farm

Opdateret maj 2017: Farmen er taget ned men vi har heldigvis modtaget bevilling på 500.000 kr. fra Realdanias ‘Underværker’ til at opdatere konceptet med alt det vi har lært det første år og genopføre det på Nørrebro.

Her kan du se hvad vi leder efter på det nye sted og vi hører meget gerne fra (ag21.andersj@gmail.com) dig med gode idéer til placering:

  1. Adgang for offentligheden – der skal så vidt muligt være adgang for offentligheden, samtidig med at vi er klar over at mere offentlig placering stiller større krav til vedligehold, aktiviteter samt opsyn. Mange af Nørrebros gårde er åbne, så der er gode muligheder for at finde et sted. En uddannelsesinstitution eller kirke vil også være en god mulighed.
  2. En stærk organisation – selvom frivillighed er hovedkræften, så er det en fordel med støtte og opsyn af personale. Særligt hvis placeringen er meget offentlig.
  3. Investeringsvilje – Slutplaceringen skal være der hvor der er vilje og evne til at investere tid og ressourcer i projektet og hvor man vil forpligtende samarbejde.
  4. Indgår i eksisterende distribution – En placering ved et sted med køkken vil være oplagt, da det dyrkede giver mest værdi ved at man gør sig selv til slutbruger, for engros-salg alene giver ikke så meget af værditilvæksten.
  5. Andre værdikæder – Kan fx indgå i uddannelses-aktiviteter, terapihave eller andet.

Om Farmen

Farmen bruger det hydroponiske dykrningssystem, som er kendt fra marihuanaproduktion i containere og fra NASAs forberedelser til en bemandet Mars-mission. Hydroponisk dyrkning foregår helt uden jord og med minimalt vand- og energiforbrug. Afgrøderne vokser tilmed hurtigt og hele året.

Vores vision med projektet er, at Nørrebro skal tage det første skridt mod en bæredygtig madproduktion i stor skala. Det vil være fantastisk hvis Nørrebro – på trods af at vi har de færreste grønne områder – viser vejen på dette vigtige område. Vi håber projektet kan blive et konkret eksempel på, hvordan den nødvendige grønne omstilling af vores byer kan skabe værdi og grønne jobs i lokalsamfundet.

Foreløbigt har vi ‘lånt’ farmen i 10 måneder og håber den ved fælles indsats kan blive på Nørrebro efter testperioden. En hydroponisk farm koster ca. 500.000 kr. og den kan generere en indtægt ved salg af krydderurter. Hvis I er interesserede i at have jeres egen farm, så skriv til Anders (ag21.andersj@gmail.com).

Der er stor international interesse for projektet og det var i Information i 1. december 2015 samt i Politiken på åbningsdagen. Projektet er et partnerskab mellem Human Habitat (design og teknik), Områdefornyelsen Indre Nørrebro, Sharing Copenhagen og Miljøpunkt Nørrebro (facilitator og projektleder). Nørrebro Lokaludvalg og Fælleskassen støtter projektet økonomisk. Tak til A/B JoJo for støtte til byggetilladelse og for vand og strøm og endelig tak til Jørgen Dahl Madsen for at sponsorere økologiske frø.

IMG_20160406_120103 Foto: Abdellah Ihadian https://instagram.com/mr_babdellahn 1_Human Habitat_pop-up farm in snow #1 Foto: Abdellah Ihadian https://instagram.com/mr_babdellahn Foto: Abdellah Ihadian https://instagram.com/mr_babdellahn