Impact Farm

Farmen bruger det hydroponiske dykrningssystem, som er kendt fra marihuanaproduktion i containere og fra NASAs forberedelser til en bemandet Mars-mission. Hydroponisk dyrkning foregår helt uden jord og med minimalt vandforbrug. Afgrøderne vokser tilmed hurtigt og hele året.

Vores vision med denne indsats er, at Nørrebro skal tage det første skridt mod en bæredygtig madproduktion i stor skala. Det vil være fantastisk hvis Nørrebro – på trods af at vi har de færreste grønne områder – viser vejen på dette vigtige område. Projektet er et eksempel på, hvordan den nødvendige grønne omstilling af vores byer kan skabe værdi og grønne jobs i lokalsamfundet.

Impact Farm er skabt af Human Habitat (design og teknik) og vi har hjulpet med fundraising, lokal facilitering og projektledelse. Projektet var først i pilotfase på Jesper Brochmandsgade og er nu opgraderet og stillet op på Københavns Professionshøjskole på Sigurdsgade 26, med støtte fra Realdanias Underværker-kampagne. Her indgår farmen både i undervisning om mad og bæredygtighed, kantinekøkken og som ekstra ‘scene’ til arrangementer.

Projektet var i Information i 1. december 2015 samt i Politiken på åbningsdagen og har været udstillet på DAC og er med i diverse udgivelser – fx Klima 100. Der er desuden stor international interesse for projektet og farm nr. 2 er fra 2018 opstillet i Harlem, NY, USA.

Foto: Abdellah Ihadian https://instagram.com/mr_babdellahn Foto: Abdellah Ihadian https://instagram.com/mr_babdellahn