Impact Farm

Farmen bruger det hydroponiske dykrningssystem, som er kendt fra marihuanaproduktion i containere og fra NASAs forberedelser til en bemandet Mars-mission. Hydroponisk dyrkning foregår helt uden jord og med minimalt vandforbrug. Afgrøderne vokser tilmed hurtigt og hele året. Derfor ser vi også større brug af disse systemer til egentlig madproduktion.

Impact Farm er skabt af Human Habitat (design og teknik) og vi har hjulpet med fundraising, lokal facilitering og projektledelse. Projektet var først i pilotfase på Jesper Brochmandsgade i samarbejde med Områdefornyelsen Indre Nørrebro.

Den er nu opgraderet og stillet op på Københavns Professionshøjskole på Sigurdsgade 26, med støtte fra Realdanias Underværker-kampagne. Her indgår farmen både i undervisning om mad og bæredygtighed, kantinekøkken og som ekstra ‘scene’ til arrangementer.

Projektet var i Information i 1. december 2015 samt i Politiken på åbningsdagen og har været udstillet på DAC og er med i diverse udgivelser – fx Klima 100. Der er desuden stor international interesse for projektet og farm nr. 2 er fra 2018 opstillet i Harlem, NY, USA.

Foto: Abdellah Ihadian https://instagram.com/mr_babdellahn Foto: Abdellah Ihadian https://instagram.com/mr_babdellahn