Ladegårds Å

Ladegårds Å løber fra Bispeengbuen og munder ud i Peblinge Sø. I dag lever åen en ubemærket tilværelse under en af Københavns mest befærdede indfaldsveje, Ågade-Åboulevard og Bispeengbuen.

Miljøpunkt Nørrebro har udarbejdet et forslag til en ‘vending’ på Åboulevard, så Ladegårdsåen kommer op til overfladen, og trafikken føres under jorden i en tunnel. Vi foreslår at åen bliver rygraden i en blå-grøn infrastruktur og bruges til skybrudshåndtering.

Efterfølgende har vi af hensyn til klima og økonomi udviklet et forslag til nedrivning af den halvdel af Bispeengbuen, hvor åen er under, så vi kan komme i gang med at åbne den første del af åen.

Fordelene ved den løsning er blandt andet:

  • Handling: Løsningen kan sættes i gang hurtigt.
  • Klima: Der skal ikke laves CO2-tung betontunnel som erstatning.
  • Besparelse: Det koster mindre at nedrive halvdelen af Bispeengbuen end det gør at levetidsforlænge Bispeengbuen.
  • Skybrud: Bispeengen kan nå at indgå i skybrudssikring og dermed minimere behovet ændringer i Sct. Jørgens Sø, hvor vandet ellers skal ledes til gennem store skybrudstunneller.
  • Fleksibilitet: Løsningen forhindrer ikke andre løsninger, men skal ses som en første etape, der giver en stor å-park her og nu.
  • Imødekommer lokale aktiviteter: Projektet imødekommer de aktiviteter, der er under buen i dag, som fx Bas Under Buen/Carpark og Urban 13, som kan inviteres med ind i omdannelsesprocessen, sammen med alle beboerne.

Du kan finde yderligere information om Ladegårds Å-projektet på www.ladegårdsåen.dk. Du kan også læse mere om den kommende bog om Ladegårdsåen. Vores nyhedsbreve om projektet kan du finde her.

Kontakt:
Anders Jensen
ag21.andersj@gmail.com
+45 22555303