Sortering og genanvendelse

Ønsker din boligforening eller gårdlaug at hjælpe affaldssortering og genanvendelse på vej med nye løsninger til gårdmiljøet? Jeres gård kan bidrage til at minimere overforbrug og ressourcespild ved at gøre det være nemmere at sortere, bytte, dele og reparere brugte materialer. Samtidig er der penge at spare for boligforeningen eller gårdlauget ved at sortere affaldet rigtigt.

Men pladsen i gården er ofte trang, derfor giver vi dig i idéer til at samtænke smarte affalds-, genbrugs- og kompostløsninger.

Henvend dig hos Miljøpunkt Nørrebro og få et eksempler af: Vejledning til sortering og genanvendelse – På vej mod det affaldsfrie samfund eller print den selv herfraMed denne guide kan du selv udtænke og etablere nye løsninger til din gård.

Publikationen er udarbejdet med støtte fra Områdefornyelsen Indre Nørrebro.