ByOasen står til lukning

Børn med geder i ByOasen

I budget 2016 er der ikke sat penge af til at have bemanding i ByOasen. Ifølge budgetforslag:

Bevillingens ophør vil betyde, at legepladsen fra 2016 vil være ubemandet, hvilket vil have betydning for udbuddet af aktiviteter.

Dyrene er en central del af det pædagogiske indhold og dyrefoldene udgør selve legepladsens struktur. Der er både marsvin, høns, geder, fugle og byhave. Dyrene skal passes.

Miljøpunkt Nørrebro har driftet ByOasen i de første 5 år og vi tvivler på, at ByOasen kan fortsætte uden bemanding. Reelt er der derfor lagt op til en lukning.

Vi vil i den kommende tid forsøge at argumentere for, at ByOasen skal fortsætte. Vi har skrevet et brev til Overborgmesteren, som kan læses her. Vi håber du vil gøre dit til at bevare dette unikke sted på Nørrebro.

Nogle borgere har startet en underskriftindsamling her. På lørdag kl. 13 er der sommerfest i ByOasen. Vi opfordrer til at møde op og vise opbakning til stedet og solidaritet med de ansatte.

Venlig hilsen
Miljøpunkt Nørrebro