Tag: Arrangement

Kompostvandring på Indre Nørrebro

Ønsker du at starte en kompost op i gården eller bare vide noget mere om kompostering i byen?

Vi besøger nogle baggårde med fælleskomposteringsløsninger, og ser bla. hvordan en kompostmaskine virker. Turen slutter hos Miljøpunktet med kaffe og kompostsnak. Vi taler lidt om Kompostnetværket samt giver en kort intro til den nye socialøkonomiske virksomhed Kompostbudene, hvor du kan hente hjælp til at starte eller vedligeholde kompostering

Arrangementet er både for “nybegyndere”, som søger efter info og inspiration til selv at starte kompostering i gården, og for mere erfarne kompostfolk der gerne vil udveksle kompostviden.

Mandag 30. maj kl 17:00-19:00

Start og slut:
Miljøpunkt Nørrebro
Korsgade 16, 2200 København N

Arrangementet er gratis

Kompostbudene kommer

KB logo til lys baggrund RGB

Dette er foredraget til jer som er trætte af køkkenaffald der går direkte til forbrænding. Hør hvordan de kan hjælpe dig i gang med din egen kompost.

På Miljøpunktet kan vi mærke, at flere borgere på Nørrebro ønsker at sortere deres grønne affald. Måske vil man gerne selv kompostere det. Men ofte er der tvivl om hvordan man kommer i gang. Om man kan styre komposten og undgå at skabe gener for sine naboer.

Men du synes dit grønne affald gør bedre gavn som kompost til potteplanten i vindueskarmen, bedene i gården eller byhaven nede om hjørnet. Vil du vide mere om hvordan du selv kan kompostere dit køkkenaffald? Eller er I en flok beboere i en boligforening som har brug for et puf til at kompostere sammen i jeres gård?

Kom til mødet hos Miljøpunkt Nørrebro og hør Kompostbudene fortælle om hvilke komposteringsmetoder der findes, hvilke systemer du skal vælge til gården og hvad der kan komposteres. Hvordan de kan servicere jer der vil drive en kompostbeholder. Sidst men ikke mindst hvad alt den gode kompost kan bruges til hos dig lokalt.

Arrangementet er i Gårdbutikken, Korsgade 10, torsdag d.14 april kl. 19 – 20, fri entre

Åbent Hus i pop up-farmen

Opdateret: På grund af den store interesse og engagement har vi besluttet at holde åbent hus hver torsdag fra kl. 15-18. Kom ned og få en rundvisning, køb en dusk eller tal med os om hvad du gerne vil have at Nørrebros bylandbrug skal blive til? Det kan også være I har lyst til at købe jeres egen farm til jeres gårdhave, i jeres institution eller noget helt andet. Det kan vi også hjælpe jer i gang med.

Se invitation til første åbne hus her: 2016_Indvielse_A3

Invitation: Nyt bylandbrug

Du inviteres hermed til åbning af et helt nyt bylandbrug ved Hans Tausens Park. Åbningen foregår på dagen hvor klimatopmødet kulminerer: 9 december kl. 16:00 – 17:30.
Program:
  1. Mugge fra Nørrebro Lokaludvalg åbner festen.
  2. Partnerne i projektet siger noget i 2 minutter hver.
  3. Der serveres suppe lavet på overskudsmad, øl og juice til alle interesserede (vi regner med 200 mennesker).
  4. Underholdning: Den socialøkonomiske juicebar giver et nummer

Projektet er et konkret eksempel på, hvordan den nødvendige grønne omstilling af vores byer kan skabe værdi for lokalsamfundet. Det vil øge den lokale økonomiske aktivitet, skabe grønne jobs og styrke sammenhængskraften i lokalsamfundet. Projektet er det første af sin art i verden. Det vil producere 6000 kilo bladgrønt årligt på kun 7*7 meter ved brug af regnvand, sollys og lokal kompostmasse.

Der er stor international interesse for projektet og det er i Information i 1. december 2015.
Projektet er et partnerskab mellem Human Habitat (design og teknik), Områdefornyelsen Indre Nørrebro, Sharing Copenhagen og Miljøpunkt Nørrebro (facilitator og projektleder). Nørrebro Lokaludvalg støtter projektet økonomisk.

ByOasen står til lukning

Børn med geder i ByOasen

I budget 2016 er der ikke sat penge af til at have bemanding i ByOasen. Ifølge budgetforslag:

Bevillingens ophør vil betyde, at legepladsen fra 2016 vil være ubemandet, hvilket vil have betydning for udbuddet af aktiviteter.

Dyrene er en central del af det pædagogiske indhold og dyrefoldene udgør selve legepladsens struktur. Der er både marsvin, høns, geder, fugle og byhave. Dyrene skal passes.

Miljøpunkt Nørrebro har driftet ByOasen i de første 5 år og vi tvivler på, at ByOasen kan fortsætte uden bemanding. Reelt er der derfor lagt op til en lukning.

Vi vil i den kommende tid forsøge at argumentere for, at ByOasen skal fortsætte. Vi har skrevet et brev til Overborgmesteren, som kan læses her. Vi håber du vil gøre dit til at bevare dette unikke sted på Nørrebro.

Nogle borgere har startet en underskriftindsamling her. På lørdag kl. 13 er der sommerfest i ByOasen. Vi opfordrer til at møde op og vise opbakning til stedet og solidaritet med de ansatte.

Venlig hilsen
Miljøpunkt Nørrebro

 

Besøg på modtageanlæg for affald

Kære Alle.

Hvad sker der med jeres sorterede affald, når kommunen har samlet det ind?
For at blive klogere på dette arrangerer Miljøpunkt Nørrebro et besøg hos Marius Pedersens modtageanlæg ved Nordhavn.

På Baltikavej findes et af de københavnske anlæg der modtager flest forskellige genbrugsmaterialer.
Anlægget står for bl.a pap, hård plast, glas og småt elektronik foruden træ. Her modtages have/parkaffald og anlægget er således også indrettet til organisk affald.

Der vil være mulighed for at stille spørgmål om udfordringerne for københavnernes kildesortering.

Hvad: Besøg på modtageanlæg for affald.
Hvornår: 18/6 kl. 14:00. Vi slutter senest 16:00
Hvor: Baltikavej 25, Nordhavn.
Omviser: Geert Henriksen (medarbejder hos Marius Pedersen)

Har du brug for hjælp til transporten stiller Miljøpunktet en bus til rådighed, som vil køre fra Blegdamsvej 4B kl 13.30 (ved Skt Hans Torv).

Tilmeld dig arrangementet hos Uffe Meulengracht.
Enten på +45 26141307
eller ag21.uffem@gmail.com

Tilmeld dig bustransport også hos Uffe Meulengracht.

Arrangementet er støttet af Nørrebro Lokaludvalg.