Tag: Klimatilpasning

Nørrebrosjælen

htp-vand

Nørrebro vandt i går Nordisk Ministerråds store arkitektkonkurrence for forslaget om klimasikring og omdannelse af Hans Tavsens Park og Korsgade.

Vinderforslaget foreslår lokal rensning og brug af regnvand, grøn klimatilpasning og mere biodiversitet. Hans Tavsens Park vil ændre karakter, fordi der skal være plads til 18.000m2 skybrudsvand. Det kommer vi ikke uden om. I dette forslag er de eksisterende træer forsøgt bevaret på hævede ‘øer’ og Hans Tavsens Park foreslås integreret lidt mere med Assistens Kirkegård, så den er en slags skovbryn ind mod Kirkegården. Smukt.

I forhold til hverdagslivet, så lægger vinderprojektet op til meget ambitiøse aktiviteter med børn og natur mm., hvor der kan komme nogle anderledes tilbud i parken. Den slags kræver, at der afsættes ressourcer til drift i skolerne, bemandede legepladser og andre eksisterende organisationer, så det hele ikke falder til jorden efter et par år. Det bliver en udfordring at få plads til alt det boldspil der er i dag, men der er rum til forbedringer i forslaget. Ved uddelingen lagde vi mærke til, at præmien blev givet for forslagets humanistiske tilgang og proces, hvilket i arkitektsprog betyder, at menneskene skal høres.

Og så et stort tillykke til vinderne i Team SLA og Områdefornyelsen Indre Nørrebro, der har været sekretariat for konkurrencen. Nu har alle vi lokale aktører virkelig leveret, og så mangler vi bare at Københavns Kommune følger op og afsætter penge til at udføre projektet!

Miljøpunkt Nørrebro har deltaget i juryen for den lokale arkitektkonkurrence, der udpegede Nørrebrosjælen til den fælles-nordiske konkurrence, og så har Pop up-farmen været en del af konkurrencen og har bidraget til at inspirere og kvalificere arkitekternes forslag.

Status Ladegårds Å

Bispeengbuen_bevaret

(illustration: Tredje Natur)

Der er vigtigt nyt om projektet. Læs vores seneste nyhedsbreve på www.ladegaardsaaen.dk.

Den helt korte historie er at Ladegårds Å-projektet er i krise. Det er ikke første gang og de andre gange har vi kæmpet os igennem og fundet nye veje. Det er også det vi gør nu. Hvis du ønsker at være aktiv i vores politiske aktions komité (Å-PAK), så skriv til ag21.andersj@gmail.com.

Åbent Hus i pop up-farmen

Opdateret: På grund af den store interesse og engagement har vi besluttet at holde åbent hus hver torsdag fra kl. 15-18. Kom ned og få en rundvisning, køb en dusk eller tal med os om hvad du gerne vil have at Nørrebros bylandbrug skal blive til? Det kan også være I har lyst til at købe jeres egen farm til jeres gårdhave, i jeres institution eller noget helt andet. Det kan vi også hjælpe jer i gang med.

Se invitation til første åbne hus her: 2016_Indvielse_A3

Invitation: Nyt bylandbrug

Du inviteres hermed til åbning af et helt nyt bylandbrug ved Hans Tausens Park. Åbningen foregår på dagen hvor klimatopmødet kulminerer: 9 december kl. 16:00 – 17:30.
Program:
  1. Mugge fra Nørrebro Lokaludvalg åbner festen.
  2. Partnerne i projektet siger noget i 2 minutter hver.
  3. Der serveres suppe lavet på overskudsmad, øl og juice til alle interesserede (vi regner med 200 mennesker).
  4. Underholdning: Den socialøkonomiske juicebar giver et nummer

Projektet er et konkret eksempel på, hvordan den nødvendige grønne omstilling af vores byer kan skabe værdi for lokalsamfundet. Det vil øge den lokale økonomiske aktivitet, skabe grønne jobs og styrke sammenhængskraften i lokalsamfundet. Projektet er det første af sin art i verden. Det vil producere 6000 kilo bladgrønt årligt på kun 7*7 meter ved brug af regnvand, sollys og lokal kompostmasse.

Der er stor international interesse for projektet og det er i Information i 1. december 2015.
Projektet er et partnerskab mellem Human Habitat (design og teknik), Områdefornyelsen Indre Nørrebro, Sharing Copenhagen og Miljøpunkt Nørrebro (facilitator og projektleder). Nørrebro Lokaludvalg støtter projektet økonomisk.

Besøg på modtageanlæg for affald

Kære Alle.

Hvad sker der med jeres sorterede affald, når kommunen har samlet det ind?
For at blive klogere på dette arrangerer Miljøpunkt Nørrebro et besøg hos Marius Pedersens modtageanlæg ved Nordhavn.

På Baltikavej findes et af de københavnske anlæg der modtager flest forskellige genbrugsmaterialer.
Anlægget står for bl.a pap, hård plast, glas og småt elektronik foruden træ. Her modtages have/parkaffald og anlægget er således også indrettet til organisk affald.

Der vil være mulighed for at stille spørgmål om udfordringerne for københavnernes kildesortering.

Hvad: Besøg på modtageanlæg for affald.
Hvornår: 18/6 kl. 14:00. Vi slutter senest 16:00
Hvor: Baltikavej 25, Nordhavn.
Omviser: Geert Henriksen (medarbejder hos Marius Pedersen)

Har du brug for hjælp til transporten stiller Miljøpunktet en bus til rådighed, som vil køre fra Blegdamsvej 4B kl 13.30 (ved Skt Hans Torv).

Tilmeld dig arrangementet hos Uffe Meulengracht.
Enten på +45 26141307
eller ag21.uffem@gmail.com

Tilmeld dig bustransport også hos Uffe Meulengracht.

Arrangementet er støttet af Nørrebro Lokaludvalg.

Samarbejde med Worcester Polytechnic Institute

Maj 2015. I de sidste to måneder har fire amerikanske studerende fra Worcester Polytechnic Institute været på besøg hos os i forbindelse med vores samarbejde om et pilot-projekt til Ågadeparken på Nørrebro. Projektet er en del af vores større vision for “Ladegårdsåen“, en skybrudshåndtering, hvor tunnellen konstrueres efter SMART-konceptet (Stormwater Management and Road Tunnel).

Et vellykket design, som er baseret på offentlig feedback og ekspertudtalelser, indsamlet gennem undersøgelser, interviews og en fokusgruppe, skal fremvise de potentielle fordele på en større skala til Ladegårds Å-projektet.

Følg vores videre arbejde med projektet under “Vores projekter” / “Ågadeparken”.

Valgmøde: Åbn Åen

Maj 2015. Åbn Åen. Nedriv Bispeengbuen. Det er budskabet til vores folketingskandidater.
Mødet afholdes den 7. maj kl 19:30 i beboerhuset i Lundtoftegade 41B, lige op ad Bispeengbuen her.

Det hele finder sted i skyggen af Bispeengbuen, som er en statslig motorvejsbro i 4. sals højde lige på det sted, hvor Ladegårdsåen skal åbnes!

Bekræftede deltagere:
Ida Auken (R), tidl. miljøminister
Jan E. Jørgensen (V), Rådmand på Frederiksberg for By og Miljø, folketingsmedlem

Der vil være mulighed for at købe drikkevarer og gå ud under Bispeengbuen i pausen.

Der er maks 285 pladser, så kom i god tid.

Venlig hilsen
Miljøpunkt Nørrebro
Danmarks Naturfredningsforening København
Liv Under Buen

Støttet økonomisk af: Nørrebro Lokaludvalg

Ny kompostvandring

April 2015. Miljøpunktet indbyder til en ny kompostvandring med inspiration til interesserede nørrebroere og andre københavnere.
Der er også god grund til at gøre noget ud af komposten for tiden. Efter hvad vi hører på vandrørerne kunne Københavns kommune meget vel ende med at vælge ReneScience fremfor kildesortering, når København i løbet af et par år skal have organisk sortering af affald.
Renescience er en teknologi hvor dagrenovationen efter den er hentet ind hos borgerne lægges i et enzymbad der skiller det organiske materiale fra til bioforgasning. Efter hvad vi ved, vil denne udskilning stadigvæk efterlade et forurenet restprodukt af næringstoffer som ikke burde vende tilbage til haver og marker.
Det står ikke klart, at der er en løsning på dette hvorfor vi på Miljøpunktet må anbefale kildesortering af sortering af organisk affald. Og meget gerne selvfølgelig som kompost til byhaver og altaner.
Læs mere på vores blog ´Affald Nørrebro´.

Se hvordan affald bliver genbrugt

Feb 2015. Hvis man ikke overskuer hvad det gavner at affaldssortere i hjemmet, findes der faktisk godt oplysende fjernsyn på dansk som kan hjælpe en på vej. TV2 Øst lavede for et par år siden en udsendelsesrække der portrætterede sjællandske genbrugspladser. Det er nu ikke genbrugspladserne jeg vil fremhæve. Her er tale om rigtig lokal-tv.

Men i hver udsendelse er der indlagt et virksomhedsbesøg i genbrugsindustrien. Man ser derfor processen der udvinder nye råmaterialer til industrien af bortkastet papir, glas, elektronik etc.

Jeg vil lige understrege, at det TV2 Øst har produceret handler om lokale forhold. Men kan derfor ikke se det som en nøjagtig gengivelse af den måde alt affald fra København bliver genbrugt. F.eks skal københavnerne stadigvæk lægge flamingo plast i dagrenovationen til forbrænding uanset hvad man måtte have fundet på andre steder. Men jeg ser udsendelserne som en god måde at få et generelt overblik over den proces dit affald kommer igennem, efter du har båret det ud af huset.

Se her.

 

Regnen kommer

Jan 2015. Ladegårds Å med på fantastisk udstilling om klimatilpasning på Dansk Arkitektur Center. Der var fuldt hus da udstillingen ‘Regnen kommer’ åbnede i DAC. Det er første gang projektet er udstillet uden for Nørrebro og Frederiksbergs smalle gyder, så vi var spændte på, hvordan projektet ville blive modtaget i de højere luftlag på Holmen.

Se noget af materialet om åen og interview med borgmesteren her.