Tag: Affald

Bio-sortering eller kompost?

Kommunen har nu introduceret sorteringsordning for bioaffald. Det støtter vi på miljøpunktet, på sammen måde som vi altid har støttet kompost, fordi vi ønsker en bæredygtig genanvendelse af organisk affald.

Borgerne i København kan nu praktisere en fuld kildesortering som stort set afskaffer det restaffald, som sendes til forbrænding (mælkekartoner er den mest markante undtagelse). Derfor er det et stort skridt mod et bæredygtigt København.

Men i den sidste tid før udrulningen af Bioaffald har vi fået mange spørgsmål omkring ordningen og hvad det betyder for kompostinitiativer her inde i byen. Der har også været mere eller mindre mærkelige og naive indlæg om bioordningen.

De mest overordnede spørgsmål prøver vi at udrede herunder. Allerførst vil vi dog gerne henlede opmærksomheden på kommunens egen spørgsmål og svar side omkring Bioaffald her.

Alle skal have bio men kompost er tilladt

(1 ) Alle etageejendomme skal have Bioaffald – 1 beholder for hver 30 husstande. Hvis man undtagelsesvis støder på gårde uden Bio-beholdere skyldes det adgangsforhold som ejendom og kommune først skal have løst i fællesskab.

(2) Fælleskompostering i etageejendomme er tilladt fuldstændig på samme måde som tidligere. D.v.s kun vegetabilske produkter må puttes i beholderen, komposten beholdes på matriklen, anmeldelsespligt til kommunen osv.

Hvis man har behov for det kan man finde en nøje beskrivelse af reglerne for fælleskompostering her.

Der er økonomi i god sortering

Ifølge kommunens Regulativ for Husholdningsaffald er Bioaffald formelt stadig er en del af dagrenovationen, selvom det nu kommer i særskilte beholdere. I forhold til udregning af gebyret er det dog deparat – dvs. man kan spare på affaldsgebyret ved at sortere til bioaffald. Besparelsen på udsortering af organisk affald ligger i den sparede udgift til restaffald/dagrenovation.

Organisk affald fylder omkring 40% af dagrenovationen. For dagrenovationen betaler man delvist, og i løbet af få år udelukkende, for den volumenkapacitet man har stående. Derfor vil der være penge at spare ved sortere den organiske affald ud af dagrenovationen og nedlægge de overflødige dagrenovationsbeholdere.

Bio-sortering eller kompost?

Eftersom man i Bioaffald må lægge både animalsk og vegetabilsk affald sparer man selvfølgelig lidt mere her sammenlignet med kompost. Komposten er til gengæld nyttig for potteplanter, gårdhaver og byhaver. For borgere der er engageret i byens grønne åndehuller er komposten stadigvæk den rigtige bæredygtige måde at skaffe de nødvendige næringsstoffer.

Her på Miljøpunktet ser vi gerne alternativer til spagnum og pottemuld – som er et fossilt co2-tungt materiale baseret på tørvemoser – baseret på borgernes kompost. Det er dog i dag formelt ikke tilladt at flytte kompost over matrikel-grænser…

Hvis din gård har problemer med affaldssorteringen, kan Miljøpunktet kigge både på indretning i gården og udfordringerne ved at sortere i hjemmet.

Kompostvandring på Indre Nørrebro

Ønsker du at starte en kompost op i gården eller bare vide noget mere om kompostering i byen?

Vi besøger nogle baggårde med fælleskomposteringsløsninger, og ser bla. hvordan en kompostmaskine virker. Turen slutter hos Miljøpunktet med kaffe og kompostsnak. Vi taler lidt om Kompostnetværket samt giver en kort intro til den nye socialøkonomiske virksomhed Kompostbudene, hvor du kan hente hjælp til at starte eller vedligeholde kompostering

Arrangementet er både for “nybegyndere”, som søger efter info og inspiration til selv at starte kompostering i gården, og for mere erfarne kompostfolk der gerne vil udveksle kompostviden.

Mandag 30. maj kl 17:00-19:00

Start og slut:
Miljøpunkt Nørrebro
Korsgade 16, 2200 København N

Arrangementet er gratis

Kompostbudene kommer

KB logo til lys baggrund RGB

Dette er foredraget til jer som er trætte af køkkenaffald der går direkte til forbrænding. Hør hvordan de kan hjælpe dig i gang med din egen kompost.

På Miljøpunktet kan vi mærke, at flere borgere på Nørrebro ønsker at sortere deres grønne affald. Måske vil man gerne selv kompostere det. Men ofte er der tvivl om hvordan man kommer i gang. Om man kan styre komposten og undgå at skabe gener for sine naboer.

Men du synes dit grønne affald gør bedre gavn som kompost til potteplanten i vindueskarmen, bedene i gården eller byhaven nede om hjørnet. Vil du vide mere om hvordan du selv kan kompostere dit køkkenaffald? Eller er I en flok beboere i en boligforening som har brug for et puf til at kompostere sammen i jeres gård?

Kom til mødet hos Miljøpunkt Nørrebro og hør Kompostbudene fortælle om hvilke komposteringsmetoder der findes, hvilke systemer du skal vælge til gården og hvad der kan komposteres. Hvordan de kan servicere jer der vil drive en kompostbeholder. Sidst men ikke mindst hvad alt den gode kompost kan bruges til hos dig lokalt.

Arrangementet er i Gårdbutikken, Korsgade 10, torsdag d.14 april kl. 19 – 20, fri entre

Besøg på modtageanlæg for affald

Kære Alle.

Hvad sker der med jeres sorterede affald, når kommunen har samlet det ind?
For at blive klogere på dette arrangerer Miljøpunkt Nørrebro et besøg hos Marius Pedersens modtageanlæg ved Nordhavn.

På Baltikavej findes et af de københavnske anlæg der modtager flest forskellige genbrugsmaterialer.
Anlægget står for bl.a pap, hård plast, glas og småt elektronik foruden træ. Her modtages have/parkaffald og anlægget er således også indrettet til organisk affald.

Der vil være mulighed for at stille spørgmål om udfordringerne for københavnernes kildesortering.

Hvad: Besøg på modtageanlæg for affald.
Hvornår: 18/6 kl. 14:00. Vi slutter senest 16:00
Hvor: Baltikavej 25, Nordhavn.
Omviser: Geert Henriksen (medarbejder hos Marius Pedersen)

Har du brug for hjælp til transporten stiller Miljøpunktet en bus til rådighed, som vil køre fra Blegdamsvej 4B kl 13.30 (ved Skt Hans Torv).

Tilmeld dig arrangementet hos Uffe Meulengracht.
Enten på +45 26141307
eller ag21.uffem@gmail.com

Tilmeld dig bustransport også hos Uffe Meulengracht.

Arrangementet er støttet af Nørrebro Lokaludvalg.

Ny kompostvandring

April 2015. Miljøpunktet indbyder til en ny kompostvandring med inspiration til interesserede nørrebroere og andre københavnere.
Der er også god grund til at gøre noget ud af komposten for tiden. Efter hvad vi hører på vandrørerne kunne Københavns kommune meget vel ende med at vælge ReneScience fremfor kildesortering, når København i løbet af et par år skal have organisk sortering af affald.
Renescience er en teknologi hvor dagrenovationen efter den er hentet ind hos borgerne lægges i et enzymbad der skiller det organiske materiale fra til bioforgasning. Efter hvad vi ved, vil denne udskilning stadigvæk efterlade et forurenet restprodukt af næringstoffer som ikke burde vende tilbage til haver og marker.
Det står ikke klart, at der er en løsning på dette hvorfor vi på Miljøpunktet må anbefale kildesortering af sortering af organisk affald. Og meget gerne selvfølgelig som kompost til byhaver og altaner.
Læs mere på vores blog ´Affald Nørrebro´.

Se hvordan affald bliver genbrugt

Feb 2015. Hvis man ikke overskuer hvad det gavner at affaldssortere i hjemmet, findes der faktisk godt oplysende fjernsyn på dansk som kan hjælpe en på vej. TV2 Øst lavede for et par år siden en udsendelsesrække der portrætterede sjællandske genbrugspladser. Det er nu ikke genbrugspladserne jeg vil fremhæve. Her er tale om rigtig lokal-tv.

Men i hver udsendelse er der indlagt et virksomhedsbesøg i genbrugsindustrien. Man ser derfor processen der udvinder nye råmaterialer til industrien af bortkastet papir, glas, elektronik etc.

Jeg vil lige understrege, at det TV2 Øst har produceret handler om lokale forhold. Men kan derfor ikke se det som en nøjagtig gengivelse af den måde alt affald fra København bliver genbrugt. F.eks skal københavnerne stadigvæk lægge flamingo plast i dagrenovationen til forbrænding uanset hvad man måtte have fundet på andre steder. Men jeg ser udsendelserne som en god måde at få et generelt overblik over den proces dit affald kommer igennem, efter du har båret det ud af huset.

Se her.

 

Durumrullen på værksted

Jan 2015. Miljøpunktet indledte i november et samarbejde med en gruppe studerende fra Aalborg Universitet (i København). De arbejder på at lave genbrugsemballage til fastfood med specielt fokus på shawarmabarerne på Nørrebro. Læs mere her.