Bio-sortering eller kompost?

Kommunen har nu introduceret sorteringsordning for bioaffald. Det støtter vi på miljøpunktet, på sammen måde som vi altid har støttet kompost, fordi vi ønsker en bæredygtig genanvendelse af organisk affald.

Borgerne i København kan nu praktisere en fuld kildesortering som stort set afskaffer det restaffald, som sendes til forbrænding (mælkekartoner er den mest markante undtagelse). Derfor er det et stort skridt mod et bæredygtigt København.

Men i den sidste tid før udrulningen af Bioaffald har vi fået mange spørgsmål omkring ordningen og hvad det betyder for kompostinitiativer her inde i byen. Der har også været mere eller mindre mærkelige og naive indlæg om bioordningen.

De mest overordnede spørgsmål prøver vi at udrede herunder. Allerførst vil vi dog gerne henlede opmærksomheden på kommunens egen spørgsmål og svar side omkring Bioaffald her.

Alle skal have bio men kompost er tilladt

(1 ) Alle etageejendomme skal have Bioaffald – 1 beholder for hver 30 husstande. Hvis man undtagelsesvis støder på gårde uden Bio-beholdere skyldes det adgangsforhold som ejendom og kommune først skal have løst i fællesskab.

(2) Fælleskompostering i etageejendomme er tilladt fuldstændig på samme måde som tidligere. D.v.s kun vegetabilske produkter må puttes i beholderen, komposten beholdes på matriklen, anmeldelsespligt til kommunen osv.

Hvis man har behov for det kan man finde en nøje beskrivelse af reglerne for fælleskompostering her.

Der er økonomi i god sortering

Ifølge kommunens Regulativ for Husholdningsaffald er Bioaffald formelt stadig er en del af dagrenovationen, selvom det nu kommer i særskilte beholdere. I forhold til udregning af gebyret er det dog deparat – dvs. man kan spare på affaldsgebyret ved at sortere til bioaffald. Besparelsen på udsortering af organisk affald ligger i den sparede udgift til restaffald/dagrenovation.

Organisk affald fylder omkring 40% af dagrenovationen. For dagrenovationen betaler man delvist, og i løbet af få år udelukkende, for den volumenkapacitet man har stående. Derfor vil der være penge at spare ved sortere den organiske affald ud af dagrenovationen og nedlægge de overflødige dagrenovationsbeholdere.

Bio-sortering eller kompost?

Eftersom man i Bioaffald må lægge både animalsk og vegetabilsk affald sparer man selvfølgelig lidt mere her sammenlignet med kompost. Komposten er til gengæld nyttig for potteplanter, gårdhaver og byhaver. For borgere der er engageret i byens grønne åndehuller er komposten stadigvæk den rigtige bæredygtige måde at skaffe de nødvendige næringsstoffer.

Her på Miljøpunktet ser vi gerne alternativer til spagnum og pottemuld – som er et fossilt co2-tungt materiale baseret på tørvemoser – baseret på borgernes kompost. Det er dog i dag formelt ikke tilladt at flytte kompost over matrikel-grænser…

Hvis din gård har problemer med affaldssorteringen, kan Miljøpunktet kigge både på indretning i gården og udfordringerne ved at sortere i hjemmet.

Tags: , ,