Tag: Mad

Bio-sortering eller kompost?

Kommunen har nu introduceret sorteringsordning for bioaffald. Det støtter vi på miljøpunktet, på sammen måde som vi altid har støttet kompost, fordi vi ønsker en bæredygtig genanvendelse af organisk affald.

Borgerne i København kan nu praktisere en fuld kildesortering som stort set afskaffer det restaffald, som sendes til forbrænding (mælkekartoner er den mest markante undtagelse). Derfor er det et stort skridt mod et bæredygtigt København.

Men i den sidste tid før udrulningen af Bioaffald har vi fået mange spørgsmål omkring ordningen og hvad det betyder for kompostinitiativer her inde i byen. Der har også været mere eller mindre mærkelige og naive indlæg om bioordningen.

De mest overordnede spørgsmål prøver vi at udrede herunder. Allerførst vil vi dog gerne henlede opmærksomheden på kommunens egen spørgsmål og svar side omkring Bioaffald her.

Alle skal have bio men kompost er tilladt

(1 ) Alle etageejendomme skal have Bioaffald – 1 beholder for hver 30 husstande. Hvis man undtagelsesvis støder på gårde uden Bio-beholdere skyldes det adgangsforhold som ejendom og kommune først skal have løst i fællesskab.

(2) Fælleskompostering i etageejendomme er tilladt fuldstændig på samme måde som tidligere. D.v.s kun vegetabilske produkter må puttes i beholderen, komposten beholdes på matriklen, anmeldelsespligt til kommunen osv.

Hvis man har behov for det kan man finde en nøje beskrivelse af reglerne for fælleskompostering her.

Der er økonomi i god sortering

Ifølge kommunens Regulativ for Husholdningsaffald er Bioaffald formelt stadig er en del af dagrenovationen, selvom det nu kommer i særskilte beholdere. I forhold til udregning af gebyret er det dog deparat – dvs. man kan spare på affaldsgebyret ved at sortere til bioaffald. Besparelsen på udsortering af organisk affald ligger i den sparede udgift til restaffald/dagrenovation.

Organisk affald fylder omkring 40% af dagrenovationen. For dagrenovationen betaler man delvist, og i løbet af få år udelukkende, for den volumenkapacitet man har stående. Derfor vil der være penge at spare ved sortere den organiske affald ud af dagrenovationen og nedlægge de overflødige dagrenovationsbeholdere.

Bio-sortering eller kompost?

Eftersom man i Bioaffald må lægge både animalsk og vegetabilsk affald sparer man selvfølgelig lidt mere her sammenlignet med kompost. Komposten er til gengæld nyttig for potteplanter, gårdhaver og byhaver. For borgere der er engageret i byens grønne åndehuller er komposten stadigvæk den rigtige bæredygtige måde at skaffe de nødvendige næringsstoffer.

Her på Miljøpunktet ser vi gerne alternativer til spagnum og pottemuld – som er et fossilt co2-tungt materiale baseret på tørvemoser – baseret på borgernes kompost. Det er dog i dag formelt ikke tilladt at flytte kompost over matrikel-grænser…

Hvis din gård har problemer med affaldssorteringen, kan Miljøpunktet kigge både på indretning i gården og udfordringerne ved at sortere i hjemmet.

Kompostbudene kommer

KB logo til lys baggrund RGB

Dette er foredraget til jer som er trætte af køkkenaffald der går direkte til forbrænding. Hør hvordan de kan hjælpe dig i gang med din egen kompost.

På Miljøpunktet kan vi mærke, at flere borgere på Nørrebro ønsker at sortere deres grønne affald. Måske vil man gerne selv kompostere det. Men ofte er der tvivl om hvordan man kommer i gang. Om man kan styre komposten og undgå at skabe gener for sine naboer.

Men du synes dit grønne affald gør bedre gavn som kompost til potteplanten i vindueskarmen, bedene i gården eller byhaven nede om hjørnet. Vil du vide mere om hvordan du selv kan kompostere dit køkkenaffald? Eller er I en flok beboere i en boligforening som har brug for et puf til at kompostere sammen i jeres gård?

Kom til mødet hos Miljøpunkt Nørrebro og hør Kompostbudene fortælle om hvilke komposteringsmetoder der findes, hvilke systemer du skal vælge til gården og hvad der kan komposteres. Hvordan de kan servicere jer der vil drive en kompostbeholder. Sidst men ikke mindst hvad alt den gode kompost kan bruges til hos dig lokalt.

Arrangementet er i Gårdbutikken, Korsgade 10, torsdag d.14 april kl. 19 – 20, fri entre

Åbent Hus i pop up-farmen

Opdateret: På grund af den store interesse og engagement har vi besluttet at holde åbent hus hver torsdag fra kl. 15-18. Kom ned og få en rundvisning, køb en dusk eller tal med os om hvad du gerne vil have at Nørrebros bylandbrug skal blive til? Det kan også være I har lyst til at købe jeres egen farm til jeres gårdhave, i jeres institution eller noget helt andet. Det kan vi også hjælpe jer i gang med.

Se invitation til første åbne hus her: 2016_Indvielse_A3