Ny kompostvandring

April 2015. Miljøpunktet indbyder til en ny kompostvandring med inspiration til interesserede nørrebroere og andre københavnere.
Der er også god grund til at gøre noget ud af komposten for tiden. Efter hvad vi hører på vandrørerne kunne Københavns kommune meget vel ende med at vælge ReneScience fremfor kildesortering, når København i løbet af et par år skal have organisk sortering af affald.
Renescience er en teknologi hvor dagrenovationen efter den er hentet ind hos borgerne lægges i et enzymbad der skiller det organiske materiale fra til bioforgasning. Efter hvad vi ved, vil denne udskilning stadigvæk efterlade et forurenet restprodukt af næringstoffer som ikke burde vende tilbage til haver og marker.
Det står ikke klart, at der er en løsning på dette hvorfor vi på Miljøpunktet må anbefale kildesortering af sortering af organisk affald. Og meget gerne selvfølgelig som kompost til byhaver og altaner.
Læs mere på vores blog ´Affald Nørrebro´.