Tag: Internationalt Samarbejde

Citizen Science: Deltag nu!

Vil du måle luftforureningen på Nørrebro?

Og er du ejer af en iPhone (4, 4S, 5 & 5S)? Så kan du blive deltager i iSpex-forskningsprojektet.

Ved hjælp af ny teknologi og citizen science vil kortlægge antallet af partikler i luften i en række europæiske storbyer.

Miljøpunkt Nørrebro søger deltagere til et stort EU projekt, der skal kortlægge mængden af partikler i atmosfæren. Projektet bygger på citizen science – data indsamlet af borgerne – og der skal findes 80 deltagere, der skal måle forureningen ved hjælp af deres telefoner.

Mål med din iPhone

Miljøpunkt Nørrebro og Miljøstyrelsen samarbejder med til det europæiske projekt iSpex, der vil udnytte borgernes smartphones til at indsamle værdifuld information om mængden af partikler i luften. I projektet er der udviklet en app og en dims til at sætte på telefonen – et såkaldt spektrometer – der kan anvendes til at foretage målinger af antallet af partikler i luften, også kaldet aerosoler. Spektrometret placeres over kameraet på telefonen, og sammen med app’en anvendes denne til at registrere mængden af partikler i luften. Spektometret fungerer dog kun med iPhone modellerne 4, 4S, 5 og 5S.

Udover København skal borgere i Athen, Barcelona, Beograd, Berlin, London, Manchester, Milano og Rom måle partikler.

Som deltager skal man foretage målinger udenfor på alle skyfri dage i september og til 15. oktober. Når målingen er foretaget sendes de indsamlede data sammen med telefonens geografiske placering til forskerne i Holland, der bruger dem til at danne kort over partikelforureningen. Kortene offentliggøres på hjemmesiden for projektet, således at borgere og andre interesserede kan aflæse resultaterne fra målingerne i de forskellige deltagende byer.

Hvor kan du få din dims?

Tilmelding er ikke nødvending. Dimsen kan afhentes hos Miljøpunkt Nørrebro, Korsgade 16, fra onsdag 26. august kl. 8. og frem til og med 15. september. 

Alle deltagere får tilbudt en påmindelse umiddelbart inden målingerne skal sættes i gang den 1. september.

Læs mere om iSpex på projektets hjemmeside: http://ispex-eu.org/, hvor du også kan se en lille video.

Hvordan kommer du i gang? Har du problemer?

Umiddelbart skal du hente iSpex app i Appstore og montere dimsen på telefonen (se indlægsseddel) og så kører det mere eller mindre. Se vejledning og hvem du skal kontakte i tilfælde af problemer her.

Mere om iSpex

  • Alle uddelte iSPEX enheder er gratis.
  • Modtagere af iSPEX enhederne bedes foretage målinger på alle skyfri dage fra 1. september 2015 til 15. oktober.
  • iSPEX kan bruges til iPhone modellerne 4, 4S, 5 og 5S.
  • iSPEX bruges til at måle mængden af aerosoler i luften. Aerosoler er meget små partikler eller dråber, der svæver i luften og omfatter bl.a. støv, sand, sod, sporer fra planter og aske. De aerosoler, der stammer fra menneskeskabte kilder, kommer først og fremmest fra svovl i fossile brændsler, sort sod (black carbon) og fra afbrænding af biomasse, fx træ.
  • Nørrebro Lokaludvalg har støttet projektet økonomisk.

Samarbejde med Worcester Polytechnic Institute

Maj 2015. I de sidste to måneder har fire amerikanske studerende fra Worcester Polytechnic Institute været på besøg hos os i forbindelse med vores samarbejde om et pilot-projekt til Ågadeparken på Nørrebro. Projektet er en del af vores større vision for “Ladegårdsåen“, en skybrudshåndtering, hvor tunnellen konstrueres efter SMART-konceptet (Stormwater Management and Road Tunnel).

Et vellykket design, som er baseret på offentlig feedback og ekspertudtalelser, indsamlet gennem undersøgelser, interviews og en fokusgruppe, skal fremvise de potentielle fordele på en større skala til Ladegårds Å-projektet.

Følg vores videre arbejde med projektet under “Vores projekter” / “Ågadeparken”.