Luftforurening

Forurening fra diesel-køretøjer på Nørrebro

Miljøpunkt Nørrebro har gennem årene foretaget målinger på Nørrebro og Bispebjerg, som viser en meget stor forurening fra dieselkøretøjer. De førte til, at Borgerrepræsentationen besluttede at Movia altid skal vælge den bedste miljøstandard.

Hvert år dør 100 beboere i København N-NV for tidligt af luftforurening og hertil kommer kronisk ikke-dødelige sygdomme som astma m.m.

Læs hele rapporten her: Rapport

Ny renluftalliance ser dagens lys! Maj 2023: Miljøpunkt Nørrebro er medstifter af en ny renluftalliance. Vores krav er at Danmark skal leve op til Verdenssundhedsorganisationens (WHOs) grænseværdier for luftforurening. 4.000 danskere dør af luftforurening hvert år. Læs mere her.

Corona og luftforurening, 2021: Læs vores nytårsønske til Statsministeren her.

 

Opdatering, september 2019: Vi arbejder nu på at få opgraderet vores miljøzonelov, så den beskytter befolkningen bedst muligt mod dieselforurening. Vi har bl.a. skrevet et brev til Miljøudvalget i Folketinget, som Politiken har trykt her, hvor vi vurderede den årlige omkostning til 75 mia. kr. i Danmark. Sagen blev taget op i Folketinget og Miljøstyrelsen justerede derefter omkostningen til 80 mia. kr. Flere partier i Folketinget har meldt ud, at de vil have strammet miljøzonereglerne efter vi og andre har fremført, at forureningen er meget større end myndighederne havde erkendt.

 

Opdatering, marts 2017: Movias busser – vundet! Vi har vundet kampen om fremtidens busser på linje 8A. Borgerrepræsentationen besluttede at der ikke skulle ske forringelser i miljøstandarden (se Politiken her) og Movia rettede ind og valgte moderne busser. Linje 5A skiftes per april 2017 til moderne gasbusser, der lever op til den strammeste miljøstandard ved levering.

Her på Miljøpunktet vil vi holde øje med kommende udbud, lave prøvemålinger så vi sikrer, at busserne bliver ved med at leve op til miljøstandarden og søge at udbrede de stramme krav til resten af de tunge køretøjer i byen – dvs. lastbiler og private busser.

 

Vinteren 2016/17: Miljøpunkt Indre By og Miljøpunkt Nørrebro har målt og konstateret ekstrem høje udledninger af ultrafine partikler fra Movia-busser på flere buslinjer i København. Partikelforurening fra ultrafine partikler er den største miljøbetingede sygdoms- og dødsårsag, der er i København.

Miljøpunkternes målinger viste bl.a. at bus 5A er en af de helt store udledere af ultrafine partikler. Bus 5A kører i myldretiden hvert andet minut på Nørrebrogade klods op af Københavns travleste cykelstier. Selvom den forurenende bus 5A bliver udskiftet i 2017, udbyder Movia stadig ruter, hvor der ikke er krav om at leve op til de nyeste EU standarder (Euro 6). Lige nu er bus 8A i udbud på Jagtvej for op til 3 år, og her åbner man op for at forringe standarden helt ned til Euro 4-busser uden filter, som forurener 100-1000 gange mere end busser med filter.

Movia har i pressen afvist miljøpunkternes målinger, mens uafhængige miljøeksperter og Københavns Kommune anerkender målingerne. Læs mere om Movia-gate.

Dette projekt er støttet af Nørrebro Lokaludvalg og Bispebjerg Lokaludvalg.