Varmeø-effekten (UHI) & alternative vandkilder

Klimasikring

Klodens stigende temperatur betyder, at vejrsystemerne bliver mere ustabile. Indtil nu har der i danske byers klimasikringsarbejde været mest fokus på skybrudssikring og forhindring af oversvømmelser. Men klimaforandringer fører også til flere hedebølger og tørkeperioder, som kan danne en ‘varme ø’ eller klokke af superopvarmet by. Dette kaldes varmeø-effekten (UHI) og betyder, at varme ophober sig i asfalt og bygninger under længerevarende hedebølger.

I sommeren 2018 fik vi en forsmag på, hvordan et ændret klima medfører hedebølge og tørke. På stenbroen i København bliver temperaturen 12 grader varmere end lige uden for København og der var i 2018 en overdødelighed fra varmen på 250 personer i Danmark. Tørken førte til øget trædød blandt vores træer.

Vores vision med dette projekt er at undersøge og pege på en række løsninger til at forhindre overophedning af København. Løsningsmulighederne kunne bl.a. være at bruge byens vandressourcer til klimatilpasning, f.eks. til nedkøling af byen ved at have mere vand i byen. Miljøpunkt Nørrebro udgav i marts 2019 rapporten Screening of Alternative Water Sources for Copenhagen’s Lakes and streams (skrevet af Fionn Murphy og Anders Jørn Jensen).

Desuden har vi skrevet en artikel til Politiken Byrum, som kan læses her.

Kontakt:

Anders Jensen
ag21.andersj@gmail.com
+45 22555303

Arbejdet med denne indsats er støttet af Nørrebro Lokaludvalg