Hvem vi er

VI FORMER MILJØET

Miljøpunkt Nørrebro er en fond, der arbejder for et bedre miljø på Nørrebro. Det gør vi blandt andet ved at gennemføre håndgribelige miljø- og klimaprojekter. Men også ved at udfordre borgere og beslutningstageres opfattelse af, hvad der muligt.

Vi tager udgangspunkt i vores visioner for fremtidens Nørrebro. Dernæst spørger vi, hvilke regler og udfordringer der i dag står i vejen for, at vi kan nå dertil. Den proces kalder vi ’tilbageskrivning’. Som regel finder vi ud af, at udfordringerne er til at overkomme, når vi først kommer i gang.

Vores vigtigste samarbejdspartner er Nørrebro Lokaludvalg, der har udlagt det lokale miljøarbejde til Miljøpunkt Nørrebro og støtter vores projekter økonomisk. Se vores årsplan her.

Anders

Anders Jørn Jensen, Centerleder for Miljøpunkt Nørrebro.

Udover ledelse har jeg indsatsområderne skybrud og klimatilpasning, samt Ladegårds Å-projektet.

Min ambition er at understøtte de mange gode miljøinitiativer på Nørrebro. Jeg er selv startet som ildsjæl og gjorde brug af Miljøpunkt Nørrebro, da jeg startede Ladegårds Å-projektet. For at de gode idéer skal slå rod og gøre en forskel på bydelsniveau, er der brug for en professionel facilitator som Miljøpunkt Nørrebro.

Jeg er cand.mag. i historie med et teknisk diplom i klimatilpasning af storbyer.

ag21.andersj@gmail.com
+45 22555303

Erik

Erik Jørgensen Specialkonsulent Miljøpunkt Nørrebro.

Jeg har arbejdet lokalpolitisk siden midden af 70érne på Indre Nørrebro. Jeg har altid arbejdet ud fra beboernes/brogernes ønsker, det vi i dag kalder Bottom-up tilgangen.

Jeg har haft mange spændende udfordringer og har været med til at udvikle meget gennem tiderne, sammen med mange spændende mennesker på Nørrebro. Blågårdsgade som ny handelsgade. Medborgerhuset på Blågårdsplads og Kapelvej 44. BO-90 et Social og Økologisk alternativ. Formand og aktiv deltager af renovering af et par gårdanlæg: Vævergade/Tjørnegade og Den Grønne Firkant. Inspirator og projektleder af Nørrebro Affaldsmodel. Medstifter af Nørrebro Delebiler senere Københavns Delebiler og nuværende Lets-Go og meget andet spændende.

Jeg er uddannet som reprofotograf – underviser og lokal miljøaktivist på Nørrebro.

ag21.erik@gmail.com
+45 28104755

Lena

Lena Boel, regnskab- og projektmedarbejder i Miljøpunkt Nørrebro.

Min hovedopgave som regnskabsmedarbejder, er at sikre, at ledelsen og medarbejdere får de rigtige økonomiske redskaber til at gennemføre projekterne.

Som projektmedarbejder er jeg først og fremmest involveret i internationale projekter i Østeuropa. Oprindelig kommer jeg fra Ukraine, taler ukrainsk, russisk og polsk og har indgående kendskab til forholdene i Rusland, Ukraine, Polen og De baltiske lande.

Vi har gennemført flere fælles miljørelaterede projekter, finansieret af Nordisk Minister Råd, med deltagelse af partnere fra Rusland, Finland, Sverige og Norge. Vores internationale samarbejde styrker vores kompetencer og bruges som inspiration og udviklingsredskab.

Miljøpunkt Nørrebro har senest udviklet et partnerskab med ukrainske NGO. Lige nu er mit fokus rettet mod at finde finansiering til fælles projekter med Ukraine, Polen og De baltiske lande.

ag21.lena@gmail.com
+45 27831177

Uffe

Uffe Meulengracht, ansvarlig for affaldssortering og genanvendelse

Ressourcespørgsmål og grøn økonomi har interesseret mig i mange år, før jeg begyndte at arbejde på Miljøpunkt Nørrebro. Men her har jeg fået lov til at engagere Nørrebros borgere og skubbe til byens fysik med projekter lige fra affaldssortering på gaden til kompostering i køkkenet.

I fremtiden håber jeg at bidrage mere til genanvendelse som en del af et lokalt kredsløb der også økonomisk er bæredygtigt.

Jeg er cand.scient.pol. og uddannet i Århus og København.

ag21.uffem@gmail.com
+45 26141307

Video Niels

Frivillig mediemedarbejder

AV kommunikationsmateriale og dokumentation hos pressetjenesten på Miljøpunkt Nørrebro. Tilpasning af informationmateriale og A.V. produktion for Nørrebro Miljø-TV. Lokale radio- og TV-udsendelser, 3D grafik, auditiv forarbejdning. Kan ses på gængs radio og Tv broadcast ligesom på internet TV (Udsendelserne hedder Nørrebro NU/RadioNiels). Og kan ses på www.kanalnordvest.dk samt på antenne-TV på DVBT

ag21.niels@gmail.com

Vores projekter

Vores nyheder

 • Bio-sortering eller kompost?

  Kommunen har nu introduceret sorteringsordning for bioaffald. Det støtter vi på miljøpunktet, på sammen måde som vi altid har støttet kompost, fordi vi ønsker en bæredygtig genanvendelse af… læs mere her

 • Ekstremt forurenende busser på Nørrebro

  Opdatering, marts 2017: Vi har vundet kampen om fremtidens busser på linje 8A. Borgerrepræsentationen besluttede at der ikke skulle ske forringelser i miljøstandarden (se Politiken her) og Movia… læs mere her

 • Nørrebrosjælen

  Nørrebro vandt i går Nordisk Ministerråds store arkitektkonkurrence for forslaget om klimasikring og omdannelse af Hans Tavsens Park og Korsgade. Vinderforslaget foreslår lokal rensning og brug… læs mere her

 • Status Ladegårds Å

  (illustration: Tredje Natur) Der er vigtigt nyt om projektet. Læs vores seneste nyhedsbreve på www.ladegaardsaaen.dk. Den helt korte historie er at Ladegårds Å-projektet er i krise. Det er ikke… læs mere her

 • Åbent Hus i pop up-farmen

  Opdateret: På grund af den store interesse og engagement har vi besluttet at holde åbent hus hver torsdag fra kl. 15-18. Kom ned og få en rundvisning, køb en dusk eller tal med os om hvad du… læs mere her

 • Invitation: Nyt bylandbrug

  Du inviteres hermed til åbning af et helt nyt bylandbrug ved Hans Tausens Park. Åbningen foregår på dagen hvor klimatopmødet kulminerer: 9 december kl. 16:00 – 17:30. Program: Mugge fra… læs mere her

Kontakt os

Find os

CVR: 27 13 63 46

Merkur Bank: 8401 - 0004238822

Kontakt os