Hvem vi er

VI FORMER MILJØET

Miljøpunkt Nørrebro er en fond, der arbejder for et bedre miljø på Nørrebro. Det gør vi blandt andet ved at gennemføre håndgribelige miljø- og klimaprojekter. Men også ved at udfordre borgere og beslutningstageres opfattelse af, hvad der muligt.

Vi tager udgangspunkt i vores visioner for fremtidens Nørrebro. Dernæst spørger vi, hvilke regler og udfordringer der i dag står i vejen for, at vi kan nå dertil. Den proces kalder vi ’tilbageskrivning’. Som regel finder vi ud af, at udfordringerne er til at overkomme, når vi først kommer i gang.

Vores vigtigste samarbejdspartner er Nørrebro Lokaludvalg, der har udlagt det lokale miljøarbejde til Miljøpunkt Nørrebro og støtter vores projekter økonomisk.

anders_sh4

Anders

Anders Jørn Jensen, Centerleder for Miljøpunkt Nørrebro.

Udover ledelse har jeg indsatsområderne skybrud og klimatilpasning, samt Ladegårds Å-projektet.

Min ambition er at understøtte de mange gode miljøinitiativer på Nørrebro. Jeg er selv startet som ildsjæl og gjorde brug af Miljøpunkt Nørrebro, da jeg startede Ladegårds Å-projektet. For at de gode idéer skal slå rod og gøre en forskel på bydelsniveau, er der brug for en professionel facilitator som Miljøpunkt Nørrebro.

Jeg er cand.mag. i historie med et teknisk diplom i klimatilpasning af storbyer.

ag21.andersj@gmail.com
+45 22555303

Simone

Simone

Simone Hochreiter, arkitekt på Miljøpunkt Nørrebro

Som arkitekt på Miljøpunkt Nørrebro arbejder jeg med forskellige projekter med fokus på skybrud og klimatilpasning. Ved siden af arkitektoniske opgaver er jeg også ansvarlig for visuelle udtryk.

Her på MiljøNørrebro kan jeg forene min lidenskab for arkitektur, miljø og byen ved at arbejde for en bæredygtig byudvikling i Nørrebro.

Jeg har en kandidatuddannelse i arkitektur fra den Tekniske Universitet Wien og var studerende på Københavns Universitet i et år, hvor jeg kunne uddybe min interesse for byplanlægning og landskabsarkitektur.

ag21.simone@gmail.com

Erik

Erik

Erik Jørgensen Specialkonsulent Miljøpunkt Nørrebro.

Jeg har arbejdet lokalpolitisk siden midden af 70érne på Indre Nørrebro. Jeg har altid arbejdet ud fra beboernes/brogernes ønsker, det vi i dag kalder Bottom-up tilgangen.

Jeg har haft mange spændende udfordringer og har været med til at udvikle meget gennem tiderne, sammen med mange spændende mennesker på Nørrebro. Blågårdsgade som ny handelsgade. Medborgerhuset på Blågårdsplads og Kapelvej 44. BO-90 et Social og Økologisk alternativ. Formand og aktiv deltager af renovering af et par gårdanlæg: Vævergade/Tjørnegade og Den Grønne Firkant. Inspirator og projektleder af Nørrebro Affaldsmodel. Medstifter af Nørrebro Delebiler senere Københavns Delebiler og nuværende Lets-Go og meget andet spændende.

Jeg er uddannet som reprofotograf – underviser og lokal miljøaktivist på Nørrebro.

ag21.erik@gmail.com
+45 28104755

Lena

Lena

Lena Boel, regnskab- og projektmedarbejder i Miljøpunkt Nørrebro.

Min hovedopgave som regnskabsmedarbejder, er at sikre, at ledelsen og medarbejdere får de rigtige økonomiske redskaber til at gennemføre projekterne.

Som projektmedarbejder er jeg først og fremmest involveret i internationale projekter i Østeuropa. Oprindelig kommer jeg fra Ukraine, taler ukrainsk, russisk og polsk og har indgående kendskab til forholdene i Rusland, Ukraine, Polen og Baltiske lande.

Vi har gennemført flere fælles miljørelaterede projekter, finansieret af Nordisk Minister Råd, med deltagelse af partnere fra Rusland, Finland, Sverige og Norge. Vores internationale samarbejde styrker vores kompetencer og bruges som inspiration og udviklingsredskab.

Miljøpunkt Nørrebro har senest udviklet et partnerskab med ukrainske NGO. Lige nu er mit fokus rettet mod at finde finansiering til fælles projekter med Ukraine, Polen og Baltiske lande.

ag21.lena@gmail.com
+45 27831177

Uffe0

Uffe

Uffe Meulengracht, ansvarlig for affaldssortering og genanvendelse

Ressourcespørgsmål og grøn økonomi har interesseret mig i mange år, før jeg begyndte at arbejde på Miljøpunkt Nørrebro. Men her har jeg fået lov til at engagere Nørrebros borgere og skubbe til byens fysik med projekter lige fra affaldssortering på gaden til kompostering i køkkenet.

I fremtiden håber jeg at bidrage mere til genanvendelse som en del af et lokalt kredsløb der også økonomisk er bæredygtigt.

Jeg er cand.scient.pol. og uddannet i Århus og København.

ag21.uffem@gmail.com
+45 26141307

frø_niels

Niels

Praktikant, Projektmedarbejder

Medhjælp for Uffe til kommunikation med brugere af Smart Miljøstation Wesselsgade. Etablering af hjemmesiden ´Grøn by´ om miljøaktiviteter på Nørrebro og de tilgrænsende bydele. Tilpasning af informationmateriale og A.V. produktion for Miljøpunkt Nørrebro. Kommunikations materiale og medhjælp hos pressetjenesten på Miljøpunkt Nørrebro.

ag21.niels@gmail.com
+45 91647543

Thor

Thor

Thor Nyborg Bendsen, Projektmedarbejder

På Miljøpunkt Nørrebro arbejder jeg med klimatilpasning i kvarterets gårdhaver.

Jeg interesserer mig for klimatilpasning, da det åbner op for en masse spændende muligheder for udviklingen af et godt og sundt bymiljø. Jeg håber at kunne støtte op om beboernes ønsker og behov, samt at inspirere til kreative løsninger som f.eks. genanvendelse af regnvand.

Jeg er uddannet i Geografi og TekSam (Miljøforvaltning) på Rosklide Universitet, hvor jeg har specialiseret mig i grøn byudvikling og grøn klimnatilpasning.

ag21.thor@gmail.com

27831034

Vores projekter

Vores nyheder

 • Kompostvandring på Indre Nørrebro

  Ønsker du at starte en kompost op i gården eller bare vide noget mere om kompostering i byen? Vi besøger nogle baggårde med fælleskomposteringsløsninger, og ser bla. hvordan en kompostmaskine... læs mere her

 • Kompostbudene kommer

  Dette er foredraget til jer som er trætte af køkkenaffald der går direkte til forbrænding. Hør hvordan de kan hjælpe dig i gang med din egen kompost. På Miljøpunktet kan vi mærke, at flere... læs mere her

 • Åbent Hus i pop up-farmen

  Opdateret: På grund af den store interesse og engagement har vi besluttet at holde åbent hus hver torsdag fra kl. 15-18. Kom ned og få en rundvisning, køb en dusk eller tal med os om hvad du... læs mere her

 • Invitation: Nyt bylandbrug

  Du inviteres hermed til åbning af et helt nyt bylandbrug ved Hans Tausens Park. Åbningen foregår på dagen hvor klimatopmødet kulminerer: 9 december kl. 16:00 – 17:30. Program: Mugge fra... læs mere her

 • ByOasen står til lukning

  I budget 2016 er der ikke sat penge af til at have bemanding i ByOasen. Ifølge budgetforslag: Bevillingens ophør vil betyde, at legepladsen fra 2016 vil være ubemandet, hvilket vil have betydning... læs mere her

 • Citizen Science: Deltag nu!

  Vil du måle luftforureningen på Nørrebro? Og er du ejer af en iPhone (4, 4S, 5 & 5S)? Så kan du blive deltager i iSpex-forskningsprojektet. Ved hjælp af ny teknologi og citizen science vil... læs mere her

 • Miljøpunkt Nørrebro er flyttet!

  Juni 2015. Miljøpunkt Nørrebro er flyttet efter 12 år på Blegdamsvej! Fra den 1. juni er vores nye adresse Korsgade 16, 2200 København N. Har du visioner og vilje til at ændre noget, så har... læs mere her

 • Besøg på modtageanlæg for affald

  Kære Alle. Hvad sker der med jeres sorterede affald, når kommunen har samlet det ind? For at blive klogere på dette arrangerer Miljøpunkt Nørrebro et besøg hos Marius Pedersens modtageanlæg... læs mere her

 • Samarbejde med Worcester Polytechnic Institute

  Maj 2015. I de sidste to måneder har fire amerikanske studerende fra Worcester Polytechnic Institute været på besøg hos os i forbindelse med vores samarbejde om et pilot-projekt til Ågadeparken... læs mere her

Kontakt os

Find os

CVR: 27 13 63 46

Merkur Bank: 8401 - 0004238822

Kontakt os